Victor Mair (University of Pennsylvania) – Sinophone and Sinosphere: Implications for Language and Literature in the 21st Century

Mezinárodní sinologické centrum CCK srdečně zve na první přednášku v Novém roce:

Profesor Victor Mair (University of Pennsylvania)

Sinophone and Sinosphere: Implications for Language and Literature in the 21st Century

Přednáška se uskuteční v pátek, 18. ledna 2019 v 10.00 (CCK-ISC, Celetná 20, místnost č. 118)

Profesor Mair představí nedávno vytvořený koncept „sinofonie“ a jeho vztah k jinému pojmu užívanému při studiu kultury východní a jihovýchodní Asie, „sinosféra“. „Sinofonie“ je produktivní zejména při zkoumání literatury a filmu v Číně, na Taiwanu a v čínských komunitách v jihovýchodní Asii i jinde ve světě. Koncept úzce souvisí s otázkami jazyka (či přesněji jazyků) a kulturní identity, a proto má také významný politický rozměr.

Prof. Victor Mair patří k nejznámějším sinologům současnosti. Ve vědecké práci se mnoho let specializuje na buddhistickou a populární literaturu a kulturu doby Tang. Dnes jeho odborný zájem pokrývá širokou škálu témat propojených pojetím čínské kultury jako výsledku střetávání různých kulturních vlivů. Prof. Mair je neúnavným organizátorem mnoha sinologických projektů, mimo jiné založil edici Sino-platonic Papers (http://www.sino-platonic.org/ ) nebo ediční řadu Cambria Sinophone World Series (https://www.sas.upenn.edu/ealc/publications/cambria-sinophone-world-series)

 

 

 

 

 

Úvod > Nástěnka > Victor Mair (University of Pennsylvania) – Sinophone and Sinosphere: Implications for Language and Literature in the 21st Century