Malé výzkumné granty Mezinárodního sinologického centra

Malé výzkumné granty Mezinárodního sinologického centra

Mezinárodní sinologické centrum poskytuje granty studentům a pedagogům na menší projekty realizované v rámci FF UK. Doba trvání projektu: maximálně jeden rok. Studentské žádosti jsou posuzovány v rámci celofakultního výběrového řízení na udělení vnitřních grantů FF UK a řídí se podle jejich uzávěrky. Jednu kopii žádosti prosím odevzdejte v Centru.

Žádosti pedagogických a odborných pracovníků se předkládají přímo v Centru, vždy k 31.1. a 30.6. každého roku. Žádost musí obsahovat:

  • Vyplněný formulář žádosti s rozepsaným rozpočtem. Z grantu je možné nakupovat odbornou literaturu a hradit náklady spojené s výzkumem. Případné cestovní náklady by neměly převyšovat 1/5 celkového rozpočtu.
  • Životopis žadatele (anglicky) včetně seznamu publikované literatury.

« zpět

Úvod > Granty > Malé výzkumné granty Mezinárodního sinologického centra