Granty poskytované Mezinárodním sinologickým centrem CCK – přehled

Granty poskytované Mezinárodním sinologickým centrem CCK – přehled

Malé výzkumné a cestovní granty

Mezinárodní sinologické centrum poskytuje granty studentům, pedagogům a vědeckým pracovníkům na menší projekty realizované pod hlavičkou FF UK. Doba trvání projektu: maximálně jeden rok. V případě cestovních grantů je možné hradit náklady spojené s cestou na konferenci, do knihovny nebo archívu v rámci Evropy. Cestovní grant pro návštěvu vzdálených destinací (Asie, USA, Austrálie) je možné získat pouze ve výjimečných případech.

Žádosti se předkládají v anglickém jazyce na vyplněném formuláři přímo v Centru, vždy k 10.12. každého roku a vyřízení žádosti trvá jeden měsíc.
Žádost musí obsahovat:

  • V případě výzkumného grantu anotaci projektu, harmonogram a rozepsaný rozpočet. Z grantu je možné hradit náklady spojené s výzkumem a nakupovat odbornou literaturu, která zůstává ve fondu FF UK. Je možné spojit s cestovním grantem.
  • V případě cesty na konferenci žadatel uvádí název a stručnou charakteristiku konference a abstrakt příspěvku.
  • V žádosti o podporu k návštěvě archívu či knihovny žadatel uvádí název a anotaci projektu a název instituce, kterou chce navštívit. Ve speciálních případech se může stát, že bude ještě vyžadováno potvrzení, že žadatel získá do instituce přístup.
  • Součástí všech žádostí je životopis žadatele včetně seznamu publikované literatury.

Formulář – malé výzkumné granty
Formulář – mobilita studentů
Formulář – mobilita učitelů

Publikace

Centrum poskytuje finanční podporu na publikace související s oborem sinologie. Priority jsou následující: odborné monografie, vysokoškolské učebnice, překlady čínských a tchajwanských literárních děl. Uzávěrka žádostí je vždy k 1. 12. předchozího roku. Vyřízení žádosti trvá jeden měsíc. V případě, že rukopis není včas dokončen, přislíbený grant propadá. Doposud podpořené tituly

Žádost musí obsahovat:

  • Vyplněný formulář žádosti spolu s rozepsaným předpokládaným rozpočtem celkových nákladů na vydání knihy. Centrum zpravidla nepřispívá na pokrytí nákladů v plné výši.

Formulář – publikace

Workshopy a konference

Centrum každoročně pořádá vlastní workshop, případně konferenci. Také může přispět k pořádání podobné akce mimo vlastní program. Zájemci o spolupráci prosím kontaktujte přímo ředitelku Centra, a to nejlépe rok před předpokládaným datem akce. Archiv konferencí

Formulář – workshop
Formulář – konference

EVROPSKÉ DOKTORSKÉ A POSTDOKTORSKÉ GRANTY

V pražském centru se každoročně konají zasedání grantového výboru CCKF, který posuzuje žádosti o doktorská a postdoktorská stipendia z celé Evropy. V návaznosti na reorganizaci administrativního zpracování evropských grantových žádostí jsou, počínaje rokem 2009, grantové žádosti podávány v ústředí nadace v Taipeji, nikoliv v Praze.

« zpět

Úvod > Granty > Granty poskytované Mezinárodním sinologickým centrem CCK – přehled