O nás

Mezinárodní sinologické centrum při Karlově univerzitě podporuje Ťiang Ťing-kuova (Chiang Ching-kuova) nadace pro mezinárodní akademickou výměnu (CCKF) se sídlem v Taipei na Taiwanu. Bylo zřízeno r. 1997 z iniciativy tehdejšího prezidenta CCKF, význačného kulturního antropologa, prof. Li Yih-yuana. Centrum působí na bázi tříletých cyklů. Jeho program vypracovává ředitel a schvaluje dozorčí rada nadace, které je každoročně předkládána závěrečná zpráva. Prvním ředitelem Centra byl v letech 1997–2001 prof. Oldřich Král. Od podzimu 2002 je ředitelkou centra prof. Olga Lomová.

Hlavním posláním Centra je podpora sinologie jako akademické disciplíny zaměřené na širokou škálu témat zahrnujících různé aspekty čínského jazyka, dějin a kultury, filosofie a náboženství, umění i současné společnosti s cílem přispívat k rozvoji tohoto oboru na Univerzitě Karlově i v širším regionu a v celoevropském měřítku. Za dobu své existence centrum pravidelně pořádá ve spolupráci se zahraničními partnery mezinárodní konference a workshopy. Z iniciativy Centra byla v roce 2007 také uspořádána První výroční konference českých a slovenských sinologů a centrum spolupořádá také další domácí akce. Centrum dále organizuje intenzivní kurzy i individuální přednášky zahraničních profesorů, na které přijíždějí studenti z širšího regionu. Dále přispívá na publikace odborné sinologické literatury a překladů z čínštiny a poskytuje malé výzkumné a cestovní granty studentům a pedagogům FF UK.

Centrum je jediné svého druhu v Evropě, jeho nejbližším partnerem je Interuniversity Sinological Centre při Harvardově univerzitě. Centrum má dále kontakty na předních evropských a tchajwanských univerzitách a navázalo spolupráci s Euroepan Research Center on Contemporary Taiwan při univerzitě v Tübingen (založeno 2008).

Do roku 2015 centrum také koordinovalo regionální programy určené pro partnerské univerzity ve střední a východní Evropě (v Bratislavě, Varšavě, Rize, Vilniusu, Petrohradě, Budapešti, Bukurešti, Sofii a v Lublani). V současné době byl někdejší regionální projekt rozšířen na tzv. Small Grants Programme for Regions Developing Chinese Studies designed for countries in Eastern and Central Europe, Southeast Asia, South Asia, the Middle East, and Central Asia. Na jeho činnosti se Mezinárodní sinologické centrum při UK podílí odbornými posudky a poradním hlasem. Podrobnosti najdete na http://www.cckf.org.tw/e-dornation.htm

Archiv stránek najdete zde.

web cck1

Úvod > O nás