Slavnostní přednáška a workshop u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv

Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní přednášku u příležitosti
70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv
Aryeh Neier: „Can the Global Trend against Human Rights be Reversed?“
v hlavní budově FF UK, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
místnost 200, v pondělí 3. 12. 2018, v 16:30–18:00
Spolupořádá KREAS, Institut pro studium strategických regionů, Centrum pro filozofii, etiku a náboženství a Mezinárodní sinologické centrum CCK.

Slavnostní přednáška proběhne 3. prosince od 16:30 hod. O den později na ni naváže workshop, během kterého přední odborníci představí lidská práva v historických souvislostech i z pohledu dneška.

Přednáška Aryeha Neiera „Can the Global Trend Against Human Rights be Reversed?” se zaměří na sílící autoritářské a xenofobní tendence, které současnou politiku stále častěji definují. V průběhu vystoupení bude přední obránce lidských práv mj. hledat odpověď na otázku: „Je možné, aby ti, kteří mají na starost ochranu a prosazování lidských práv, znovu převzali iniciativu? Jestliže ano, co je pro to třeba udělat?“ To se zájemci dozví 3. prosince od předního obránce lidských práv, jehož jméno je úzce spjato s celou řadou klíčových organizací na podporu práv a svobod v USA i ve světě. Přednáška začíná v 16:30 v místnosti č. 200 v hlavní budově Filozofické fakulty UK a bude probíhat v anglickém jazyce.

Následující den 4. prosince v 9:30 proběhne v Akademickém konferenčním centru Filozofického ústavu AV ČR workshop s názvem „Lidská práva – workshop k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv“Cílem je připomenout Všeobecnou deklaraci lidských práv v historických souvislostech i v souvislostech dnešního světa, a otevřít tak diskuzi k tématu, které se v poslední době v České republice neprávem dostalo na okraj zájmu. V rámci workshopu promluví přední akademici, mezi nimiž bude například sinoložka a překladatelka z čínštiny Olga Lomová z Ústavu Dálného východu FF UK nebo právník a sociolog Jiří Přibáň z Univerzity v Cardiffu. Jednacím jazykem bude čeština, registrace není nutná.

Obě akce organizuje FF UK; a to badatelský projekt KREAS, Centrum pro filozofii, etiku a náboženství, Institut pro studium strategických regionů, Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace s podporou Filozofického ústavu AV ČR.

Program workshopu zde: workshopLP_program
Úvod > Konference > Slavnostní přednáška a workshop u příležitosti 70. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv