Barend ter Haar (University of Oxford): Sounds in Chinese religious culture

Milí příznivci CCK-ISC,

Profesor Göran Malmqvist bohužel nakonec do Prahy nepřijede.

O to srdečněji vás zveme na přednášku ke 30. výročí založení CCKF v Karolinu

Profesor Barend J. ter Haar (University of Oxford) bude hovořit na zajímavé téma

„Sounds in Chinese Religious Culture“

pátek 27. dubna 2018, Karolinum, Malá aula, Ovocný trh 3, Praha 1

Prof. Barend ter Haar je přední specialista v oblasti čínského náboženství jako součásti sociálních a kulturních dějin Číny. Jeho poslední monografie se věnuje Guan Yu´mu, zabývá se vztahem násilí a náboženských hnutí a vzorci chování tradiční společnosti, které fungují i v současné době, jak dokládá hnutí Falungong.

https://www.orinst.ox.ac.uk/people/barend-j-ter-haar

http://faculty.orinst.ox.ac.uk/terhaar/

Abstract:

Sound plays a central role in Chinese religious culture, also and maybe even more so from a historical perspective. Since sound, like smell, taste, and a variety of tactile experiences are extremely hard to recover historically,  it is not surprising that little attention has been paid to this dimension of religious life. Nonetheless, the situation sounds worse than it really is. We can combine insights from living religious culture, for instance (but not alone) on Taiwan, to increase our understanding of historical information. Evidently this is risky, since the past (probably plural) and the present are different worlds, especially with respect to sound. Living in an age without the buzzing of omnipresent machines, the sound as well as the conscious silences of religious practice in the past must have worked fundamentally different from today. In this lecture, I will concentrate on early evidence from the Han and Period of Disunion.

 

 

 

 

Göran Malmqvist (Stockholmská univerzita, Švédská akademie)

Politics and Philology at the end of the Qing dynasty: The case of Kang Youwei 康有為 (1858-1927)

Karolinum, Malá aula

pátek 27. dubna 2018, 16.00

Přednáška se zaměří na utopickou představu světového společenství budoucnosti rozvinutou v Knize velké jednoty čínského učence a politika Kang Youweie. Na základě Kangova projektu založeného v tradiční konfuciánské vzdělanosti, avšak utvářeného v kontaktu se Západem, prof. Malmqvist představí civilizační zlom, k němuž došlo v Číně na přelomu 19. a 20. století.

Profesor Malmqvist (nar. 1924) byl žákem Bernharda Karlgrena a patří k největším postavám současné sinologie. Vedle rozsáhlé vědecké práce se věnuje překládání čínské literatury staré i nové a jako člen Švédské akademie se také účastí rozhodování o Nobelově ceně za literaturu.

Přednáška bude v anglickém jazyce.

 

Abstract:

My talk will deal with Kang Youwei’s activities in Sweden 1904-05, his intellectual background, his utopian work Datongshu 大同书 and his participation in the reform movement during the summer of 1898. Finally I deal critically with his politically motivated excursion into philology and his utterly futile attempt to prove that Zuozhuan 左转 and the Guwen古文 Classics were forgeries from the beginning of the Later Han period. At the end of my talk I discuss the highly negative appraisals of his works in textual criticism, presented in the 1930s by the Swedish Sinologist Bernhard Karlgren and the Chinese historian Qian Mu 钱穆.

Göran Malmqvist

Nils Göran David Malmqvist, čínsky Ma Ruihan 馬悅然 (*1924), je švédský lingvista, literární historik a překladatel čínské literatury do čínštiny a angličtiny. Patří k nejvýznamnějším postavám moderní světové sinologie, jako žák legendárního Bernharda Karlgrena se zpočátku věnoval fonologii a dialektům staré čínštiny. Ve své rozsáhlé vědecké práci se zabýval i dalšími aspekty čínské lingvistiky, tradiční filologie a dějinami čínské literatury. Působil jako profesor sinologie na Australské národní univerzitě v Canberře a později na Stockholmské univerzitě; na obou univerzitách ovlivnil několik generací sinologů.

Göran Malmqvist se také věnuje překládání čínské literatury, klasické i moderní. Přeložil doposud 42 titulů, počínaje kanonickými díly starověké Číny, přes tchangskou poezii a romány pozdně císařského období až po současnou literaturu (zejména poezii) z Číny a Taiwanu. Vždy se angažoval v širokém spektru akademických i obecně kulturních aktivit, jak o tom svědčí také jeho blog (převážně ve švédštině, částečně anglicky) (http://goranmalmqvist.blogspot.cz/).

V r. 1985 se profesor Malmqvist stal členem Švédské akademie, která každoročně uděluje Nobelovu cenu za literaturu.

Úvod > Nástěnka > Barend ter Haar (University of Oxford): Sounds in Chinese religious culture